Kommuneplan 2013-2025

GO04

Bestemmelser

Områdenavn
Kirkegård ved Ndr. Ringvej

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Kirke og kirkegård

Zone
Byzone

Max højde
26

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
10

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget