Kommuneplan 2013-2025

GO03

Bestemmelser

Områdenavn
Offentligt område ved Toftevej

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Område til offentlige formål

Områdets anvendelse
Offentlige formål: børneinstitution, park, parkering o.l.

Zone
Byzone

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
50

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget