Kommuneplan 2013-2025

GO02

Bestemmelser

Områdenavn
Kirke og kirkegård ved Hovedvejen

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Kirke og kirkegård

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
10

Notat
Kirken kan dog opføres i en højde af max. 26 m
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget