Kommuneplan 2013-2025

GO01

Bestemmelser

Områdenavn
Højvangen

Generel anvendelse
Offentlige formål

Specifik anvendelse
Uddannelsesinstitutioner

Områdets anvendelse
Offentlige formål: undervisningsformål, administration, institutioner, offentlig service som klinikker, sundhedscenter o.l.

Zone
Byzone

Max højde
15 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget