Kommuneplan 2013-2025

GE23

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde på hjørnet af Sdr. Ringvej og Hovedvejen

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: administration, liberalt erhverv og kundeorientert serviceerhverv
Offentlige formål: undervisning og kultur- og fritidsaktiviteter
Boliger

Zone
Byzone

Max højde
15 m

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget