Kommuneplan 2013-2025

GE22

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Hovedvejen og Emilsvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: administration, serviceerhverv som tandlæge, læge, klinikker, advokat o.l.,

Zone
Byzone

Max højde
12 m

Max. antal etager
2 etager med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
70

Notat
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget