Kommuneplan 2013-2025

GE19

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Thorsvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: Den enkelte butik med særligt pladskrævende varegrupper må ikke overstige 16.000 m²
Der må dog planlægges for én butik til særligt pladskrævende varegrupper indenfor rammeområde GE19 og GE20 samlet set med en maksimal størrelse på indtil 22.000 m²
Der må ikke etableres boliger i området
Kontor og service: Der må udover eksisterende kontorfunktioner/administration i tilknytning til områdets øvrige erhvervsformål etableres indtil 1.500 m² ny bebyggelse til kontorerhverv indenfor hver enkelte faste ejendom

Zone
Byzone

Max højde
16 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent
80

Notat
I områdets del syd for Thorsvej må bygningshøjden ikke være større end 12 m
Der skal fastlægges zoner til henholdsvis erhverv i miljøklasse 1, og miljøklasse 1-2. Hensynet til boligområdet langs Emilsvej skal sikres ved fastsættelse af bestemmelser for placering og særligt højden af bebyggelse i de østlige dele af rammeområdet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget