Kommuneplan 2013-2025

GE17

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde på Ørnebjergvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor, administration og servicevirksomhed
Offentlige formål: undervisningsformål o.l.
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
100

Notat
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget