Kommuneplan 2013-2025

GE16

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Hovedvejen øst for Byparkvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: administration, liberalt erhverv og kundeorienteret serviceerhverv såsom restaurant, selskabslokaler o.l.
Offentlige formål: institutioner, mødelokaler, kultur- og fritidsformål o.l.

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
70

Notat
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget