Kommuneplan 2013-2025

GE15

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Hovedvejen vest for Byparkvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor, servicevirksomhed
Offentlige formål: undervisningsformål o.l.

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
70

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget