Kommuneplan 2013-2025

GE12

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Hovedvejen og Byparkvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: hotel, restaurant, kontorer og servicevirksomhed

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Ny bebyggelse skal øst for Glostrup Hule opføres i max. 2 etager og i max. 3 etager vest for Glostrup Hule
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget