Kommuneplan 2013-2025

GE11

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde øst for Banegårdsvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor, kundeorienteret serviceerhverv o.l. samt servicevirksomhed
Der kan i området etableres kontorer over 1.500 etagemeter, da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde

Zone
Byzone

Max. antal etager
4 etager

bebygpct_del
110

Notat
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget