Kommuneplan 2013-2025

GE08

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde langs Herstedøstervej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Lettere industri

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: Industri- og værkstedvirksomhed samt servicevirksomhed

Zone
Byzone

Max højde
10 m

Bebyggelsesprocent
90

Landskab
Der skal udformes bestemmelser om fælles beplantning m.v. langs Herstedøstervej

Notat
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget