Kommuneplan 2013-2025

GE07

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Hovedvejen og Nørre Allé

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: kontor, liberalt erhverv, servicevirksomhed
Boliger

Zone
Byzone

Max højde
12 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
90

Notat
Maks. 90 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget