Kommuneplan 2013-2025

GE05

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde ved Banemarksvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Kontor og serviceerhverv

Områdets anvendelse
Erhvervsformål: administration, serviceerhverv og andre erhverv som kan indpasses i området uden genevirkning
Der kan i området etableres kontorer over 1500 m², da området ligger indenfor det stationsnære kerneområde

Zone
Byzone

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
110

Notat
Bebyggelsesprocenten kan hæves til 160, hvis der etableres parkering i kælder
Enkelte bygningsdele mod jernbanen kan opføres i op til 6 etager

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget