Kommuneplan 2013-2025

GE02

Bestemmelser

Områdenavn
Erhvervsområde langs Sydvestvej ved Odinsvej

Generel anvendelse
Erhvervsområde

Specifik anvendelse
Lettere industri

Områdets anvendelse
Industri-, værksteds- samt anden produktionsvirksomhed i miljøklasse 1-4

Zone
Byzone

Max højde
16 m

Bebyggelsesprocent
90

Landskab
Der skal udarbejdes beplantningsplaner for hver enkelt ejendom samt for Sydvestvej

Notat
Der skal fastlægges zoner til henholdsvis erhverv i miljøklasse 1, miljøklasse 1-2, miljøklasse 1-3 og miljøklasse 1-4

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget