Kommuneplan 2013-2025

GC25

Bestemmelser

Områdenavn
Liberale erhverv og boliger ved Sydvestvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Liberale erhverv: lægepraksis, klinikker og sundhedsrelaterede liberale erhverv, rådgivende virksomhed, konsulentvirksomhed, tegnestue, reklamebureau, it-virksomhed, advokatkontor og lignende
Boligformål: tæt parcelhusbebyggelse (byvillaer) samt etageboligbebyggelse

Zone
Byzone

Max højde
12 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
100

Landskab
Områdets karakterisktiske træer skal bevares

Notat
Al anden bebyggelse end tæt parcelhusbebyggelse skal fastlægges i en samlet bebyggelsesplan for området
Bebyggelsesprocenten er 100 for området som helhed - ved tæt parcelhusbebyggelse dog max. 45 pr. grund
3. etage skal planlægges tilbagetrukket langs facader mod nærliggende boligbebyggelse
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget