Kommuneplan 2013-2025

GC24

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde mellem Tjalfesvej og Mjølnersvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: udvalgsvarebutikker, serviceerhverv som café og restaurationsvirksomhed samt erhverv i miljøklasse 1 og 2 og parkering
Der kan nyopføres eller nyindrettes 4.600 m² detailhandel til udvalgsvarebutikker
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 2.000 m²
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1.000 m²
Der kan ikke etableres boliger indenfor rammeområdet

Zone
Byzone

Max højde
16 m

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
80

Notat
Der skal fastlægges zoner til henholdsvis erhverv i miljøklasse 1 og miljøklasse 1-2

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget