Kommuneplan 2013-2025

GC23

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde mellem Hovedvejen, Mjølnersvej og Emilsvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: udvalgsvarebutikker, kontor, serviceerhverv som café og restaurationsvirksomhed, erhverv i miljøklasse 1 samt boliger
Udvalgsvarebutikker må max. være på 2.000 m²
Kontor og service: Der må udover eksisterende kontorfunktioner/administration i tilknytning til områdets øvrige erhvervsformål etableres indtil 1.500 m² ny bebyggelse til kontor erhverhverv indenfor hver enkel faste ejendom.

Zone
Byzone

Max. antal etager
6 etager

Notat
Anden anvendelse end bolig dog max. 4 etager. Der skal fastlægges byggelinier mod Hovedvejen samt mod vejene Mjølnersvej og Emilsvej

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget