Kommuneplan 2013-2025

GC19

Bestemmelser

Områdenavn
Lokalcenter og etageboligområde ved Brøndbyvestervej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Lokalcenter: dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt boliger
Kollektive anlæg fx børneinstitutioner
Lokalcenteret må ikke overstige 2000 m²
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 250 m²

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
50

Notat
Bebyggelsesprocenten kan efter en samlet planlægning hæves til 70 for rammeområde for GC19 og GB15
Området skal bebygges efter en samlet plan
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget