Kommuneplan 2013-2025

GC12

Bestemmelser

Områdenavn
Centerområde ved Hovedvejen/Højmarksvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Centerformål: boliger, dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberalt erhverv samt kundeorienterede serviceerhverv
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m²

Zone
Byzone

Bebyggelsesprocent
175

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget