Kommuneplan 2013-2025

GC02

Bestemmelser

Områdenavn
Lokalcenter ved Diget

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet byområde

Områdets anvendelse
Boliger
Lokalcenter: dagligvare- og udvalgsvarebutikker
Erhvervsformål: liberalt erhverv, kundeorienterede serviceerhverv
Lokalcenteret må ikke overstige 3000 m²
Dagligvarebutikker må ikke overstige 1000 m²
Udvalgsvarebutikker må ikke overstige 500 m²
Der må maksimalt etableres 1.500 m² kontorerhverv på den enkelte ejendom

Zone
Byzone

Max højde
17 m

Max. antal etager
4 etager med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
75

Notat
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget