Kommuneplan 2013-2025

GB39

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboliger ved Lilliendalsvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
50

Notat
Bebyggelsesprocenten kan hæves til 70 efter en samlet planlægning
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget