Kommuneplan 2013-2025

GB38

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde på den sydlige del af Sydvestvej øst for Søndre Ringvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Zone
Byzone

Max højde
11 m

Max. antal etager
2 etager med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
45

Notat
Der kan indenfor området etableres bebyggelse med høj kælder
Områdets helhedspræg skal bevares
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget