Kommuneplan 2013-2025

GB36

Bestemmelser

Områdenavn
Område til etageboliger ved Egeparken

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Områdets anvendelse
Etageboliger
Offentlige formål: parkering, idrætsanlæg, park o.l.

Zone
Byzone

Max højde
16 m

Max. antal etager
4 etager

Bebyggelsesprocent
50

Notat
Fjerde etage skal udføres som penthouse
Området skal bebygges efter en samlet plan, der skal give området et grønt udseende og harmonere med Egeparken
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget