Kommuneplan 2013-2025

GB35

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde ved Gerdasvej, Edithsvej og Østbrovej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Zone
Byzone

Max højde
13 m

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
70

Notat
Bebyggelsesprocenten kan hæves til 115 hvis der etableres parkering i kælder
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget