Kommuneplan 2013-2025

GB34

Bestemmelser

Områdenavn
Blandet bolig- og erhvervsområde ved Sdr. Ringvej og Sydvestvej

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Boliger
Erhvervsformål: liberalt erhverv, kontor o.l.
Offentlige formål: kultur- og fritidsformål samt grønt område, park o.l.

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
70

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget