Kommuneplan 2013-2025

GB33

Bestemmelser

Områdenavn
Blandet bolig- og erhvervsområde syd for Hovedvejen mellem Banegårdsvej og Søndervangsskolen

Generel anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Specifik anvendelse
Blandet bolig og erhverv

Områdets anvendelse
Boliger
Erhvervsformål: liberalt erhverv, kontor og andet erhverv der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne, samt kollektive anlæg fx børneinstitutioner

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
100

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget