Kommuneplan 2013-2025

GB31

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboligområde i Søndervangen

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Områdets anvendelse
Etageboliger
Offentlige formål: administration, børneinstitution, undervisning, beboerhus o.l.

Zone
Byzone

Max. antal etager
2 etager med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
47

Landskab
Eksisterende beplantning skal søges bevaret

Notat
Enkelte bygningsdele kan opføres i 3 etager
Området kan ikke udstykkes yderligere
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget