Kommuneplan 2013-2025

GB30

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde øst for Sdr. Ringvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Der må maks. afledes regnvand fra 40 % af grundens bruttoareal til offentlig kloak

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget