Kommuneplan 2013-2025

GB26

Bestemmelser

Områdenavn
Parcelhusområde ved Rønkrogen

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Zone
Byzone

Grundstørrelse
Mindst 600 m²

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan
Der må maks. afledes regnvand fra 40 % af grundens bruttoreal til offentlig kloak

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget