Kommuneplan 2013-2025

GB25

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde ved Solvangsvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Områdets anvendelse
Åben-lav boliger
Der kan indenfor området også opføres tæt-lav boliger

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan, der skal give området et grønt udseende
Der må maks. afledes regnvand fra 40 % af grundens bruttoareal til offentlig kloak

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget