Kommuneplan 2013-2025

GB22

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde i Glostrup Bymidte

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Områdets anvendelse
Åben-lav boliger
Indenfor områder kan der i begrænset omfang etableres liberalt erhverv i form af caféer og restauration

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Langs Sydvestvej kan bebyggelsesprocenten hæves til 80 og antallet af etager hæves til 2 etager med udnyttet tagetage
Områdets helhedspræg skal bevares
Der må maks. afledes regnvand fra 40 % af grundens bruttoareal til offentlig kloak

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget