Kommuneplan 2013-2025

GB20

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde øst for Sdr. Ringvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Tæt lav

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Det er muligt at opføre åben-lav boliger som fortætning af området
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget