Kommuneplan 2013-2025

GB19

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde ved Brandstationen

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Områdets anvendelse
Etageboliger
Offentlige formål som naturligt kan indpasses i området

Zone
Byzone

Max. antal etager
4 etager med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
65

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget