Kommuneplan 2013-2025

GB18

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde mellem Østbrovej og Glosemosevej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Områdets anvendelse
Boliger
Kollektive anlæg fx børneinstitutioner
Mindre butikker til områdets forsyning
Placering af butikker skal fastlægges i en lokalplan

Zone
Byzone

Max. antal etager
2 etager

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Facader mod vej må ikke ændres, undtagen ved ændringer, der tilbagefører huset til det oprindelige udseende
Områdets helhedspræg skal bevares
Hegning skal ske som levende hegn eller som tremmestakit med lodrette staver, hvidmalet og i en højde af max 1,10 m
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget