Kommuneplan 2013-2025

GB17

Bestemmelser

Områdenavn
Parcelhusområde ved Kirkebjerg Allé og Linde Allé

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Zone
Byzone

Grundstørrelse
Mindst 700 m²

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
35

Notat
Facader langs Glosemosevej, Linde Allé og Kirkebjerg Allé må ikke ændres, undtagen ved ændringer, der tilbagefører huset til det oprindelige udseende
Områdets helhedspræg skal bevares
Hegning skal ske som levende hegn eller som tremmestakit med lodrette staver, hvidmalet og i en højde af max 1,10 meter
Der må maks. afledes regnvand fra 40 % af grundens bruttoareal til offentlig kloak

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget