Kommuneplan 2013-2025

GB16

Bestemmelser

Områdenavn
Rækkehusområde ved Østbrovej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Tæt lav

Zone
Byzone

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
2 etager

bebygpct_del
35

Notat
Områdets helhedspræg skal bevares
Der skal ved lokalplanlægning indarbejdes bestemmelser om udformning af facader, udhuse og hegn
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget