Kommuneplan 2013-2025

GB15

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboligområde ved Brøndbyvestervej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Områdets anvendelse
Etageboliger
Der kan indenfor området opføres eller indrettes kollektive anlæg som fx børneinstitutioner, samt mindre butikker til områdets forsyning

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
50

Notat
Bebyggelsesprocenten kan efter en samlet plan hæves til 70 for GB15 og GC19
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget