Kommuneplan 2013-2025

GB14

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboligområde syd for banen ved Ørnebjergvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
50

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget