Kommuneplan 2013-2025

GB13

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboligområde ved Søndervangsvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Områdets anvendelse
Etageboliger
Der kan indenfor området opføres eller inddrettes kollektive anlæg som fx børneinstitutioner

Zone
Byzone

Max. antal etager
2 etager med udnyttet tagetage

bebygpct_del
50

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget