Kommuneplan 2013-2025

GB11

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboligområde ved Florasvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Zone
Byzone

Max. antal etager
2 etager med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent
40

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget