Kommuneplan 2013-2025

GB09

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboligområde mellem Herstedøstervej og Sportsvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Områdets anvendelse
Etageboliger
Der kan indenfor området opføres eller indrettes kollektive anlæg som fx børneinstitutioner, varmecentral o.l.

Zone
Byzone

Max. antal etager
4 etager

bebygpct_del
55

Notat
Bebyggelsesprocenten kan efter en samlet planlægning hæves til 70
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget