Kommuneplan 2013-2025

GB08

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboligområde ved Diget og Ndr. Ringvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Områdets anvendelse
Etageboliger
Der kan indenfor området opføres eller indrettes kollektive anlæg som fx børneinstitutioner, ældreboliger, varmecentral o.l.

Zone
Byzone

Max højde
20

Max. antal etager
6 etager

Bebyggelsesprocent
125

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget