Kommuneplan 2013-2025

GB07

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboligområde ved Hovedvejen og Ndr. Ringvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Områdets anvendelse
Etageboliger
Kollektive anlæg fx børneinstitutioner
Mindre butikker til områdets forsyning
Erhverv der kan indpasses i området, uden genevirkninger i forhold til omgivelserne

Zone
Byzone

Max. antal etager
4 etager

bebygpct_del
55

Notat
Bebyggelsesprocenten kan efter en samlet planlægning hæves til 70 for rammeområde GC16 og GB7
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget