Kommuneplan 2013-2025

GB05

Bestemmelser

Områdenavn
Parcelhusområde omkring Solvangsvej, Nørre Allé og Sofielundsvej m.fl.

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Boligområde - Åben lav

Zone
Byzone

Grundstørrelse
Mindst 700 m²

Max højde
8,5 m

Max. antal etager
1 etage med udnyttet tagetage

Bebyggelsesprocent på grunden
30

Notat
Efter en samlet planlægning kan mindste grundstørrelsen nedsættes til 600 m²
Bebyggelsesproceten for grunde under 700 m² kan hæves til 35, hvis bebyggelsen opføres med 1 etage med udnyttet tagetage
Karakteristisk bebyggelsesstruktur, bygningsmaterialer, hegn og beplantning skal bevares
Der må maks. afledes regnvand fra 40 % af grundens bruttoareal til offentlig kloak
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget