Kommuneplan 2013-2025

GB04

Bestemmelser

Områdenavn
Boligområde nord for Hovedvejen mellem Nørre Allé og Erdalsvej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Blandet boligområde

Områdets anvendelse
Boliger
Kollektive anlæg fx børneinstitutioner
Mindre butikker til områdets forsyning
Erhverv der kan indpasses i området, uden genevirkninger i forhold til omgivelserne

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
70

Notat
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget