Kommuneplan 2013-2025

GB03

Bestemmelser

Områdenavn
Etageboliger ved Vestervej

Generel anvendelse
Boligområde

Specifik anvendelse
Etagebolig

Zone
Byzone

Max. antal etager
3 etager

Bebyggelsesprocent
50

Notat
Bebyggelsesprocenten kan efter en samlet plan hæves til 70
Området skal bebygges efter en samlet plan
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget