Kommuneplan 2013-2025

ET02

Bestemmelser

Områdenavn
Transformatorstation i Ejby

Generel anvendelse
Tekniske anlæg

Specifik anvendelse
Forsyningsanlæg

Områdets anvendelse
Transformatorstation

Zone
Byzone

Bebyggelsesprocent
10

Notat
Maks. 80 % af grundens areal må befæstes
Parkerings- og kørearealer skal afvandes så der tages hensyn til grundvandet

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget