Kommuneplan 2013-2025

ER15

Bestemmelser

Områdenavn
Afskærmningsbælte ved Ejbyholm

Generel anvendelse
Rekreativt område

Specifik anvendelse
Rekreativt grønt område

Områdets anvendelse
Afskærmningsbælte, beplantning, o.l.

Zone
Byzone

Landskab
Området skal beplantes og vedligeholdes efter en samlet plan

Notat
Området må ikke bebygges

Generelle rammer
Link til de generelle rammer

Status

Vedtaget